RUY BĂNG IN MÃ VẠCH

Ruy Băng in mã vạch Rồng Việt . Các Loại WAX ; Wax/Resin ; Resin Xem chi tiết tại đây .